MGR AGNIESZKA GOC
logopeda, terapeuta Szkoły Krakowskiej MTG – Manualnego Torowania Głosek, pedagog

LOGOS z greckiego oznacza słowo, mowę, język…

Terapia w moim gabinecie ma na celu nie tylko: korekcję i naukę mowy oraz systemu językowego, rozwój wszystkich sfer poznawczych, zdobywanie wiedzy i umiejętności, poprawę rozumienia. Dąży do zmiany w funkcjonowaniu i samodzielności dziecka w codziennym życiu. Wpływa na poprawę „jakości” i „stylu” życia całej rodziny. „Jakość” w moim rozumieniu oznacza, że pokazuję jak stać się konsekwentnym, wymagającym, a równocześnie cierpliwym rodzicem. „Styl” – uczę jak egzekwować od dziecka przestrzegania norm i reguł zachowań. Z całą pewnością, jedynie umiejętna i aktywna współpraca z rodzicami pomaga przenosić efekty terapii z gabinetu do domu i każdego miejsca, w którym znajduje się dziecko.

Gabinet znajduje się w spokojnej i urokliwej okolicy. To idealne miejsce dla terapii logopedycznej dzieci.

mgr Agnieszka Goc