GABINET NEUROLOGOPEDYCZNO-PEDAGOGICZNY

mgr Agnieszka Goc
NEUROLOGOPEDA
LOGOPEDA
PEDAGOG EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
CERTYFIKOWANY TERAPEUTA SZKOŁY KRAKOWSKIEJ
MTG – Manualnego Torowania Głosek

TEPAPIA NEUROLOGOPEDYCZNO-PEDAGOGICZNA

LOGOS z greckiego oznacza słowo, mowę, język…

TERAPIA w moim gabinecie ma na celu budowanie systemu językowego, stymulację rozwoju wszystkich funkcji poznawczych, zdobywanie wiedzy i umiejętności, poprawę rozumienia, korekcję wad wymowy. Dąży do zmiany w funkcjonowaniu i samodzielności dziecka w codziennym życiu. Bardzo ważna jest dla mnie logoterapia – umiejętna i aktywna współpraca z Rodzicami, która pomaga przenosić efekty terapii z gabinetu do domu i każdego miejsca, w którym znajduje się dziecko.

Podstawą skutecznej terapii jest wczesna, szybka i konkretna DIAGNOZA. Dlatego na pierwszych zajęciach przeprowadzam szczegółową diagnozę, która ma charakter dymensjonalny (wielowymiarowy). Diagnoza uwzględnia badanie somatyczne (badanie spostrzegania słuchowego i wzrokowego, motoryki dużej i małej, sprawności manualnej, praksji oralnej, połykania, gryzienia, żucia i dominacji stronnej). Także badanie funkcji poznawczych (naśladownictwo, rozumienie i użycie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozumienie i użycie języka). Badane są również funkcje działania w świecie, które dotyczą wspólnego pola uwagi i działania, uczenia się kulturowego, zabawy, języka w aktach spontanicznej komunikacji.

O skuteczności oddziaływań terapeutycznych decyduje również głębokość problemów pacjenta. Bardzo ważny jest także czas rozpoczęcia terapii, by zapobiec utrwaleniu się zaburzeń rozwoju dziecka. Nieodzowna jest też współpraca z Rodzicami małego pacjenta.

Prowadzę terapię neurologopedyczną dzieci już od okresu niemowlęcego. Pracuję z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwoju i komunikacji językowej. Prowadzę terapię rozwojową dzieci zdrowych w celu zwiększenia ich potencjału poznawczego i intelektualnego. Pomagam dzieciom, które mają problemy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ponadto, z osobami dorosłymi, które w wyniku afazji, dyzartrii, chorób neurodegeneracyjnych utraciły zdolności poznawcze i umiejętność mówienia.

Gabinet znajduje się w spokojnej i urokliwej okolicy.

mgr Agnieszka Goc