Pracuję z dziećmi z takimi zaburzeniami jak:

 • autyzm i zagrożenie autyzmem,
 • spektrum autyzmu,
 • Zespół Aspergera,
 • Mózgowe Porażenie Dziecięce,
 • Zespół Downa,
 • wady genetyczne,
 • wady wrodzone,
 • niedosłuch,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • afazja,
 • alalia,
 • dysleksja i zagrożenie dysleksją,
 • niezakończony i opóźniony rozwój mowy,
 • wady wymowy,
 • dwujęzyczność i wielojęzyczność i in.

A także z dorosłymi osobami z afazją, z osobami po wypadkach, udarach, wylewach, które w jakimś stopniu utraciły mowę

Ponadto prowadzę:

 • Wczesną Naukę Czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną prof. J. Cieszyńskej – Rożek dla dzieci prawidłowo rozwijających się (od ok.2,5 r.ż.), która skutecznie zapobiega dysleksji,
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe, przygotowujące do zdobycia przez dziecko tzw. gotowości szkolnej,
 • zajęcia dla dzieci z problemami w nauce szkolnej,
 • zajęcia w ramach Wczesnej Interwencji Logopedycznej oraz stymulację rozwoju dziecka (już od pierwszych miesięcy życia),

Oferuję także:

 • diagnozę logopedyczną,
 • konsultacje i porady logopedyczne,
 • opinie logopedyczne.

mgr Agnieszka Goc