SZKOŁA KRAKOWSKA

Po to, by dzieci rozumiały, samodzielnie działały i współdziałały w codziennym życiu, a także uzyskały mowę do komunikacji oraz zdobywały wiedzę i umiejętności…

Metody pracy terapeutycznej zawsze dostosowuję indywidualnie do każdego dziecka, według jego potrzeb i możliwości. Stosuję elementy Metody Krakowskiej, metodę  SDD (SŁUCHAM – DECYDUJĘ – DZIAŁAM) mgr Elżbiety Wianeckiej, a także autorskie, wynikające z mojej własnej praktyki logopedycznej i pedagogicznej.

Celem terapii logopedycznej jest uzyskanie przez dziecko samodzielności w mowie, w piśmie oraz w samodzielnym działaniu w codziennym życiu.

 Prowadzona przeze mnie terapia neurobiologiczna stymuluje wszystkie funkcje poznawcze dziecka. Szczególne znaczenie mają ćwiczenia słuchowo-językowe. Są one niezbędne w terapii dzieci ze spektrum autyzmu, które mają problemy z przetwarzaniem mowy oraz w działaniu na polecenie słuchowe (werbalne). Także dzieci nadmiernie korzystające z mediów cyfrowych (Internet, telewizja, smartfon, tablet i in.) wykazują tego typu problemy.

W terapii stosuję:

  • ćwiczenia artykulacji: Manualne Torowanie Głosek (MTG)  oraz Gesty Artykulacyjne (GA),
  • naukę czytania (Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej-Rożek),
  • naukę pisania,
  • ćwiczenia językowe (rozumienie),
  • ćwiczenia słuchowe,
  • ćwiczenia podstaw matematyki,
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe, m.in. ćwiczenia funkcji wzrokowych i słuchowych, ćwiczenia pamięci (symultanicznej i sekwencyjnej), ćwiczenia kategoryzacji, ćwiczenia myślenia (przez analogię, przyczynowo-skutkowego i sytuacyjnego), stymulację zabawy, terapię zachowań społecznych (naukę dostosowywania się do norm i reguł).

MTG Manualne Torowanie Głosek  –  metoda stworzona przez mgr Elżbietę Wianecką do wywoływania mowy u dzieci, które mają zaburzone naśladownictwo ruchów artykulacyjnych i nie uruchomiły powtarzania. Jest skutecznym sposobem uzyskiwania mowy u dzieci z autyzmem i z innymi zaburzeniami komunikacji językowej. MTG pozwala uruchomić narządy artykulacyjne w sposób kierowany przez terapeutę. Terapeuta toruje ruchy narządów artykulacyjnych i wywołuje sylaby, z których na dalszym etapie, będą budowane wyrazy, zdania i dłuższe wypowiedzi.

mgr Agnieszka Goc