mgr Agnieszka Goc

  • NEUROLOGOPEDA
  • LOGOPEDA
  • PEDAGOG edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • CERTYFIKOWANY TERAPEUTA SZKOŁY KRAKOWSKIEJ MTG – Manualnego Torowania Głosek.

Jestem absolwentką neurologopedii, logopedii i pedagogiki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a także od kilku lat certyfikowanym terapeutą MTG – Manualnego Torowania Głosek.

Jestem wpisana na listę certyfikowanych terapeutów Szkoły Krakowskiej - MTG Manualnego Torowania Głosek (wejdź poniżej)

Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi i od wielu lat prowadzę gabinet. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z różnorodnymi zaburzeniami rozwoju poznawczego i komunikacji językowej. Specjalizuję się w terapii dzieci, które nie uruchomiły naśladownictwa gestów, działań i mowy. Stosuję indywidualnie dobrane dla każdego dziecka metody pracy. Pracuję według założeń Metody Krakowskiej, którą dodatkowo poszerzam o specjalizację z zakresu MTG. Wykorzystywana przeze mnie metoda MTG – Manualnego Torowania Głosek jest nieodzowna u dzieci, które nie są w stanie uczyć się mowy poprzez naśladownictwo. Jako terapeuta MTG posiadam stosowne do wykonywania tej specjalności predyspozycje, umiejętności manualne i odpowiednią osobowość. Jestem osobą konsekwentną, cierpliwą i wymagającą. Pracuję kreatywnie i rozwojowo, sukcesywnie wdrażając nowe pomysły, zgodnie z potrzebami konkretnego dziecka. Swój warsztat pracy nieustannie poszerzam i udoskonalam. Dodatkowe kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wcześniejsza kilkuletnia praca w przedszkolu, w oddziale zerowym oraz w klasach I-III, pomagają mi w codziennej pracy. Wykorzystuję wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju małego dziecka oraz metody nauczania poszczególnych edukacji. Zgodnie współpracuję z Rodzicami, co jest bardzo ważne dla podnoszenia efektów pracy.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pod okiem twórczyni metody MTG – Manualnego Torowania Głosek oraz metody SDD – Słucham-Decyduję-Działam mgr Elżbiety Wianeckiej. Praktykowałam także w innych gabinetach pracujących Metodą Krakowską oraz metodą SDD – Słucham-Decyduję-Działam. Przez kilka lat pracowałam jako nauczyciel w przedszkolu i w szkole (klasy 0-III), a także prowadziłam na terenie szkoły zajęcia logopedyczne dla dzieci.

Ustawicznie doskonalę umiejętności pracy z dziećmi. Biorę udział w konferencjach logopedycznych, szkoleniach, warsztatach, webinarach i w dyskusjach z innymi terapeutami.

W swoim prywatnym gabinecie posiadam profesjonalne pomoce logopedyczne i edukacyjne. Także wiele pomocy logopedycznych i ogólnorozwojowych w moim gabinecie jest wytworem mojej własnej kreatywności. Nieustannie tworzę nowe, mając na uwadze indywidualne problemy danego dziecka.

mgr Agnieszka Goc