mgr AGNIESZKA GOC - logopeda, certyfikowany terapeuta Szkoły Krakowskiej MTG - Manualnego Torowania Głosek, pedagog edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Jestem logopedą, certyfikowanym terapeutą MTG Manualnego Torowania Głosek oraz pedagogiem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Jako jedna z dziesięciu osób, jestem wpisana na listę certyfikowanych terapeutów Szkoły Krakowskiej - MTG Manualnego Torowania Głosek

Obecnie udoskonalam wiedzę, umiejętności i kompetencje na studiach z zakresu neurologopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Od kilkunastu lat pracuję z dziećmi. Od kilku lat prowadzę Gabinet logopedyczno – terapeutyczny LOGOS.
Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z rozmaitymi zaburzeniami komunikacji. Specjalizuję się w terapii dzieci najbardziej zaburzonych rozwojowo. Stosuję metody pracy, które skutecznie pomagają niwelować problemy językowe i rozwojowe dziecka. Wykorzystywana przeze mnie metoda MTG – Manualnego Torowania Głosek jest nieodzowna u dzieci, które nie są w stanie uczyć się mowy poprzez naśladownictwo. Jako terapeuta MTG posiadam stosowne do wykonywania tej specjalności predyspozycje, umiejętności manualne i odpowiednią osobowość. Jestem osobą konsekwentną, cierpliwą i wymagającą. Pracuję kreatywnie i rozwojowo, sukcesywnie wdrażając nowe pomysły, zgodnie z potrzebami konkretnego dziecka.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w „TIWAHE – Domu Terapii dla Dzieci”, pod okiem twórczyni metody SDD (SŁUCHAM – DECYDUJĘ – DZIAŁAM) oraz MTG Manualnego Torowania Głosek mgr Elżbiety Wianeckiej. Obserwowałam i samodzielnie prowadziłam tam zajęcia z dziećmi z najtrudniejszymi zaburzeniami rozwojowymi, równocześnie prowadząc już swój gabinet. Wcześniej praktykowałam w krakowskich gabinetach pracujących Metodą Krakowską oraz metodą SDD. Na początku swojej drogi pedagogicznej i logopedycznej,  przez kilka lat pracowałam jako nauczyciel w przedszkolu i w szkole (klasy 0-III), a także prowadziłam na terenie szkoły zajęcia logopedyczne dla dzieci.

Ustawicznie doskonalę umiejętności pracy z dziećmi z poważnymi zaburzeniami rozwojowymi w „Tiwahe – Domu Trapii dla Dzieci”. Nadal współpracuję z mgr Elżbietą Wianecką, najwybitniejszą specjalistką w tej dziedzinie. Biorę udział w konferencjach logopedycznych, szkoleniach i dyskusjach z innymi terapeutami.

Wiele pomocy logopedycznych w moim gabinecie jest wytworem mojej własnej kreatywności. Nieustannie tworzę nowe, mając na uwadze indywidualne problemy danego dziecka.

mgr Agnieszka Goc